Kommunikasjon som skaper endring.

Stortingsvalget 2021

Arbeiderpartiet har slitt i store deler av valgkampen. Dette skyldes både en partileder med begrenset oppslutning som statsministerkandidat, samt en politikk som av mange oppfattes å mangle en tydelig profil; likevel har Arbeiderpartiet et sterkt valgkampapparat som sørger for greie resultat. I kraft av å være et bredt styringsparti påvirkes i tillegg Arbeiderpartiet i mindre grad […]