Kommunikasjon som skaper endring.

Norges nye klimapolitikk

Regjeringen presenterte sin politiske plattform sist uke, og Norges klimapolitikk for de neste fire årene har dermed blitt staket ut.

Nye folk i full sving

BCWs nyeste ansatte er i full sving. Politisk analyse, bærekraft, og universitets- og høgskolesektoren er områder som står i fokus.