Kommunikasjon som skaper endring.

Korona, medieåret og eiendomsmarkedet

Hang informasjonstilbudet i 2020 sammen med informasjonsbehovet i den norske befolkningen? Vi har sett på tilbud og etterspørsel av informasjon i medieåret som var.

Velkommen Linda!

Vi starter 2021 med et nytt tilskudd til BCW-laget. Linda Camilla Strømsod trer inn i rollen som seniorrådgiver.