Kommunikasjon som skaper endring.

Velkommen Linda!

Vi starter 2021 med et nytt tilskudd til BCW-laget. Linda Camilla Strømsod trer inn i rollen som seniorrådgiver.