187 kommuner satser på klima

BCW har hjulpet Miljødirektoratet med å spre kunnskap om støtteordningen Klimasats siden vinteren 2018. Ordningen skal booste lokale klimatiltak over hele landet, og i år slo antallet søknader ny rekord!

Mobil som viser nyhetssak om miljødirektoratet på Facebook

Årlig økning på 65% prosent

I år har intet mindre enn 187 kommuner søkt om til sammen 723 millioner kroner til konkrete klimatiltak. Bare fra 2018 til 2019 økte antall søknader med 64%, og Menon Economics har dokumentert en betydelig vekst i bruken av de verktøyene BCW har utviklet for kommunene og fylkeskommunene.

Store ringvirkninger

Evalueringen fra deltakerne på de regionale klimasamlingene viser at mer enn 9 av 10 er fornøyd med utbyttet og vil anbefale andre å delta på lignende samlinger. I januar 2020 la Menon Economics frem sin sluttrapport etter tre års følgeforskning på effektene av Klimasats. Her er de viktigste resultatene:

  • Klimasats bidrar til direkte utslippsreduksjoner og fører til omstilling i kommunene.
  • Kommuner samarbeider mer om klimaarbeid og deler ny kunnskap med hverandre.
  • Stor utløsende effekt: Klimasats fører til at kommuner gjennomfører klimatiltak de ellers ikke ville gjennomført.
  • Høy gjennomføringsgrad: Rundt 90 prosent av prosjektene gjennomføres som planlagt og få prosjekter avlyses.
  • Mange kommuner setter i gang ytterligere klimatiltak som et resultat av Klimasats-prosjektet.
  • Ordningen har ført til mer kompetanse om klimaarbeid hos målgruppen.