Hilde Steinfeld

Seniorrådgiver

+47 993 53 030

hilde.steinfeld@bcw-global.com

I to tiår har Hilde Steinfeld arbeidet med strategiutvikling, krisehåndtering, myndighets- og pressekontakt for offentlige og private aktører. Hun er en betrodd rådgiver og hjelper virksomheter med å navigere i skjæringspunktet mellom politikk, samfunn og forretningsdrift.

Hilde har tretten års fartstid fra utenrikstjenesten der hun blant annet var pressetalsperson og kommunikasjonsrådgiver for flere utenriksministre og europaministre. Hun arbeidet både operativt og strategisk med politisk ledelse og med Utenriksdepartementet for øvrig.
Som regjeringens representant i utlandet har Hilde utstrakt erfaring med myndighetskontakt. Hun har vært stasjonert som diplomat i Stockholm, Berlin, og gått aspirantkurset i UD.

Hilde var i flere år del av UDs krisestab hvor hun blant annet arbeidet med informasjon-, interessent- og pressehåndtering under krisehendelser. Hun har ridd av mange mediestormer og er en god støtte å ha med når virksomheter opplever hendelser som rokker ved tilliten og omdømmet til selskapet.

Hun har også bakgrunn fra konsulentbransjen hvor hun i to omganger har arbeidet for kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese med integrert strategisk kommunikasjon.

Hilde er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.