Enten det er store organisasjoner med mange mennesker og store prosjekter, eller det er gründere som skal realisere en drøm. For å lykkes, kreves det analyse, prioritering og innsats. Riktig fordelt – og riktig kommunisert. For å sette stemningen. Og prestere. Sammen.

Ketil Kjenseth

Samarbeidspartner / Seniorrådgiver

+47 926 99 964

ketil.kjenseth@bcw-global.com

Ketil har vært Stortingsrepresentant i 8 år og leder av Energi- og miljøkomiteen, samt medlem av Nordisk Råd og ledet utvalget for et Holdbart Norden. Han har bred oversikt over klima, bærekraft, bioøkonomi, sirkulærøkonomi og klimatilpasning. Og en god evne til å brekke om innsikten til riktig nivå og tiltak. Rett på sak.

Ketil har politisk erfaring fra både kommunestyre, formannskap, teknisk hovedutvalg (plan og bygg), fylkesting, Storting og Nordisk Råd. Han har også jobbet i Norsk Vann med store anskaffelser, klimatilpasning, energieffektivisering, krisehåndtering og myndighetskontakt.

Ketil har internasjonal erfaring fra Youth for Europe-programmet. Han har vært internasjonal sekretær både i Venstre og IWA Norge, og har erfaring fra både avis og radio. De siste årene har han også blitt gründer og er styreleder i Snertingdal Ysteri Drift AS og Biri Gårdsmeieri AS.

Av utdanning er Ketil adjunkt for videregående skole, med norsk, kommunikasjon, reiseliv og markedsføring som fag. Videre er han diplomøkonom i markdesføring fra BI og har masterkurs i prosjektledelse fra NTNU.