De beste prosjektene utløser engasjement, skaper relasjoner og kan formidles som gode historier. «Viktig» og «ekte» gir som regel resultater.

Svein Håvar Korshavn

Samarbeidspartner / Seniorrådgiver

+4790542721

svein.haavar.korshavn@bcw-global.com

Svein Håvar Korshavn er en erfaren rådgiver med engasjement for samfunnsutvikling og mange års erfaring med strategisk kommunikasjon, politikk og myndighetskontakt. Gjennom en rekke prosjekter har han jobbet med strategisk posisjonering og synlighet for bedrifter, næringsklynger og offentlig virksomhet.

Korshavn har bred ledererfaring fra flere lederstillinger i ulike deler av Telenor og som daglig leder innen byutvikling. Han har jobbet med en rekke strategi- og utviklingsprosesser for større virksomheter og offentlig sektor. Han jobber tett med oppdragsgiver for å legge tilrettelegge kommunikasjon, mediehåndtering og kontakt med myndigheter. Korshavn har også god kjennskap til næringsutvikling og virkemiddelapparatet gjennom flere prosjekter.

Korshavn har bred politisk erfaring og har sittet i kommunestyre, formannskap, fylkesting, vararepresentant til Stortinget og vært medlem av Høyres sentralstyre.

Korshavn er utdannet fra BI med Bachleor of Management med spesialisering i bedriftsutvikling.