Informasjonen på denne nettsiden er ment som generell opplysning. Burson Cohn & Wolfe («BCW») har innen rimelighetens grenser sørget for at informasjonen som oppgis er riktig på publiseringstidspunktet. Det kan imidlertid forekomme unøyaktigheter og hendelige feil. Dette beklager BCW for, men vi stiller oss ikke ansvarlig.

BCW har ingen garanti for at informasjonen som presenteres på nettsiden, inkludert lenker til andre nettsteder eller andre objekter som benyttes direkte eller indirekte fra denne nettsiden. BCW tar ikke ansvar for unøyaktigheter eller utelatelser på denne nettsiden, og alle beslutninger som tas basert på informasjon fra BCWs nettsider er besøkende sitt eget ansvar.

Burson Cohn & Wolfe AS har opphavsretten til tekst og bilder på denne nettsiden. Vi tillater deg å lage kopier som er nødvendig for å lese den; og du kan ta utskrift til personlig bruk av så mye av siden som er rimelig for private formål. Du kan ikke ramme inn denne siden eller lenke til en annen side enn hjemmesiden uten vår skriftlige tillatelse. Merk at innholdet på denne nettsiden er underlagt åndsverkloven og skal derfor ikke kopieres eller reproduseres i noen form.

Du skal ikke benytte denne nettsiden til noen ulovlige formål, og samtykker til at du ikke skal sende, bruke, kopiere, publisere eller tillate innhold som er krenkende eller obskønt, eller som er uanstendig eller bryter med personvernet til noen person. Du samtykker til å ikke sende uoppfordret reklamemateriell, spam eller lignende eller masseutsendelser som kan interferere med den daglige driften av nettsiden eller med andre sin opplevelse av nettsiden.

Vi forbeholder oss retten til å uten varsel forbedre og endre, eller helt eller delvis fjerne nettsiden og begrense tilgangen til den.

Du samtykker med dette til å erstatte kostnader, krav, tap eller skade (inkludert juridiske kostnader) som påløper Burson Cohn & Wolfe som følge av at du misbruker denne nettsiden eller bryter med disse vilkårene.

Hvis du bryter med disse betingelsene eller BCWs personvernerklæring forbeholder vi oss retten til å blokkere tilgangen din til nettsiden og nekte å gi deg videre tilgang til den.

Du gis tilgang til nettsiden uten kostnad, og vi eller våre partnere tar ikke ansvar for dine handlinger på nettsiden. Vi tar ikke ansvar for direkte eller indirekte handlinger eller konsekvenser av negativ art som måtte oppstå som følge av bruken av denne nettsiden.

Disse betingelsene kan endres av Burson Cohn & Wolfe med jevne mellomrom.

Din bruk av nettstedet og nedlastinger fra det, og uken av av disse betingelsene skal styres i henhold til norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med bruk av denne nettsiden skal behandles av Burson Cohn & Wolfe AS sitt lokale verneting.

Hvis deler av disse betingelsene i noen grad erklæres som ugyldig eller ulovlig, skal disse anses som adskilt fra de øvrige betingelsene, som skal fortsette å være gyldige så langt som det er mulig etter loven.

«Burson Cohn & Wolfe» er et beskyttet varemerke.

Spørsmål eller forespørsler du måtte ha i forbindelse med Burson Cohn & Wolfe sendes oss på e-post oslo@bcw-global.com.