Klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark

BCW har gjennom tre år bistått Miljødirektoratet med å spre kunnskap og erfaringer fra lokalt klimaarbeid.

Sist uke ble det avholdt en større klimasamling for kommunene i Vestfold og Telemark. Om lag 130 personer samlet seg i Sandefjord for å delta på konferansen, og de aller fleste kommuner fra regionen var representert.

Formålet med samlingen var å kunnskap og erfaringer fra gode Klimasats-prosjekter, slik at kommuner enklere kan få ideer og praktisk hjelp til selv å sette i gang lignende tiltak. Deltakerne fikk høre om alt fra klimavennlig innkjøpsarbeid til grønn næringsutvikling. Alle fikk også mulighet til å fordype seg i selvvalgte temaer ved å delta på ulike workshops.

Deltakerne har gitt svært gode tilbakemeldinger på samlingen, og mange har meldt at de opplevde den som nyttig og inspirerende. Den neste av årets klimasamlinger avholdes i november i Tromsø for kommunene i Troms og Finnmark.

Om Klimasats: Miljødirektoratet forvalter støtteordningen Klimasats. Formålet med Klimasats er å støtte lokale klimaprosjekter og redusere utslipp av klimagasser i kommuner over hele landet.