Denne nettsiden drives av Burson Cohn & Wolfe AS («BCW», «vi» eller «oss»).

Vi respekterer personvernet til de besøkende på våre nettsider, og du kan forvente at informasjon du velger å dele med oss blir behandlet på en ansvarlig måte. Denne erklæringen inneholder viktig informasjon om hvordan vi benytter personlige opplysninger. Les mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi kan komme til å be deg om å oppgi personlig informasjon, eller du kan velge å oppgi personlig informasjon i påmeldings- og kontaktskjemaer på nettsiden. Dette skjer enten på vår forespørsel, eller om du selv ønsker å gi oss informasjon.

Vi kan samle inn følgende informasjon om deg når du bruker denne nettsiden:

 • Navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse (unikt kjennemerke for din datamaskin eller enhet)
 • ID for mobil enhet
 • Annen personlig informasjon som du velger å oppgi når du fyller ut kontakt- eller påmeldingsskjemaer på nettsiden, som for eksempel e-post, telefonnummer eller annet. Et eksempel kan være at du sender oss kontaktinformasjon når du melder deg på ett av våre arrangementer. Et annet eksempel kan være hvis du søker jobb, og sender kontaktinformasjon sammen med CV som inneholder andre personlige opplysninger.
 • Vi kan også spørre om tilleggsinformasjon som kan hjelpe oss i rekrutteringsprosesser eller i det tilfelle at du får et jobbtilbud.

Hvordan bruker vi det?

Vi bruker dine personopplysninger på følgende måte. Vi er også pålagt å gi et juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger, for eksempel ved å fortelle deg på hvilket grunnlag vi har lov til å bruke informasjon om deg. Dette forklares også under:

Hvordan vi bruker personopplysningerJuridisk grunnlag for behandling
For å gi deg informasjon og materiell som du har forespurt, for eksempel via vårt kontakt- og påmeldingsskjema;Samtykke – vi bruker bare dine personoopplysninger for dette formålet hvis du har spurt oss om å gjøre det. Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake samtykket.
Vi kan også sende deg informasjon og materiell som vi mener vil være interessant eller relevant for deg som ny informasjon om selskapet, nyhetsbrev, eller lignende;Våre legitime interesser – vi bruker din forretningsrelaterte kontaktinformasjon (for eksempel e-postadressen din på jobb) for å kommunisere denne informasjonen til deg.
Å besvare bestemte forespørsler som angår Burson Cohn & Wolfe;Samtykke – vi bruker bare dine personoopplysninger for dette formålet hvis du har spurt oss om å gjøre det. Du har til enhver tid mulighet til å trekke tilbake samtykket.
Å gi deg nye måter å få tilgang til informasjon på denne nettsiden;

 

 

Våre legitime interesser – vi bruker din personlige informasjon for å gi en best mulig opplevelse til deg og andre brukere av nettsiden vår.
Å behandle og vurdere dine forespørsler, for eksempel de som er sendt inn gjennom påmeldings- og kontaktskjemaer.

 

Hvis du har bedt oss om å holde deg oppdatert om andre muligheter hos Burson Cohn & Wolfe, kan vi kontakte deg med jevne mellomrom på de måtene vi har anledning til (for eksempel e-post, telefon SMS og sosiale medier) for å fortelle om disse;

Våre legitime interesser – vi bruker dine personopplysninger til å vurdere informasjon du har oppgitt til oss, og kommunisere og svare i henhold til dette. Hvis du for eksempel sender inn en jobbsøknad vil vi holde deg oppdatert gjennom søknadsprosessen.
Å la deg oppgi informasjon til våre kundeansvarlige;Våre legitime interesser – vi bruker bare dine personopplysninger til å vurdere informasjon som oppgis i forbindelse med nye og eksisterende forretningsmuligheter.

For å se mer om hvordan vi bruker personopplysninger som samles inn ved hjelp av informasjonskapsler eller lignende teknologier, se siden om informasjonskapsler.

Sender vi informasjon videre til tredjepart?

Vi kan sende dine personopplysninger til andre selskaper i Young & Rubicam og WPP-gruppen, tilknyttede partnere og tredjepart som bidrar til å behandle personopplysninger i henhold til formålene som oppgis i denne oversikten. Mer informasjon om selskaper i WPP-gruppen.

Vi kan oppgi dine personopplysninger i forbindelse med oppkjøp eller andre lignende transaksjoner. Vi vil sikre at tredjeparter som mottar dine personopplysninger holder de konfidensielle.

Vi kan oppgi dine personopplysninger til tredjepart når vi mener vi har juridisk pålegg eller belegg (som for eksempel tredjeparter som tilbyr tjenester på vegne av oss) for å etterforske, forhindre eller gjøre noe med mistenkt eller faktisk lovbrudd eller andre forbudte aktiviteter, inkludert, men ikke begrenset til bedrageri. Vi vil alltid gjøre det vi kan for å sikre at slike tredjeparter behandler dine personopplysninger konfidensielt.

Hvordan vi bruker informasjon om deg i markedsføring?

Vi forbeholder oss retten til å ta kontakt med deg ved hjelp av kontaktopplysninger du sender oss i skjemaer på vår nettside, for praktiske opplysninger om eventuell oppfølging om mulig samarbeid.

Når du samtykker til vår bruk av informasjonskapsler vil vi også bruke pikslene til Facebook og Linkedin for å vise deg annonser som er relatert til innhold du har sett på vår nettside.

Hvor sender vi dine personopplysninger?

Vi er et globalt selskap og kan derfor komme til å sende dine personopplysninger til andre land, inkludert USA og andre land utenfor Europa. Vi vil, i land som vi ikke kan bekrefte har tilstrekkelig grad av beskyttelse, sette inn passende tiltak (vi bruker standardkontrakter) for å sikre at informasjonen din lagres trygt.

Hvor lenge oppbevarer vi informasjon om deg?

Vi oppbevarer bare dine personopplysninger så lenge som vi trenger for å kunne bruke det til formålene som beskrives i denne personvernerklæringen, og så lenge vi er pålagt av loven. I etterkant av en jobbsøknad kan vi for eksempel lagre informasjonen din for å kunne informere deg om nye muligheter som dukker opp; men bare for en begrenset tidsperiode og ikke lenger enn hva er rimelig og tillatt etter loven.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi tar de de tekniske og organisatoriske grepene som trengs for å sikre at personopplysningene dine oppbevares trygt, korrekt og oppdatert, og bare så lenge som er nødvendig for formålet de brukes til.

Personer under 13 år

Denne nettsiden er ikke beregnet eller designet for barn under 13 år. Vi samler ikke bevisst opplysninger fra eller om personer under 13 år. Hvis du er under 13 år og ønsker å stille et spørsmål eller bruke denne nettsiden på en måte som krever at du oppgir personopplysninger, vennligst få dine foreldre eller foresatte til å gjøre det på dine vegne.

Rettighetene dine

Du har rett til å be om:

 1. en kopi av alle personopplysningene vi besitter om deg, og detaljer rundt hvordan vi behandler disse;
 2. å få rettet feilinformasjon i personlig informasjon som omhandler deg;
 3. hvis vi behandler dine personopplysninger automatisk på bakgrunn av ditt samtykke (se “Hvordan bruker vi dine personopplysninger?” ovenfor), at vi gir deg disse opplysningene i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du kan også be oss om å oppgi disse opplysningene direkte til en tredjepart i dette formatet, noe vi vil gjøre hvis det er teknisk gjennomførbart; og
 4. å få slettet dine personopplysninger, eller begrense vår bruk av disse (for eksempel hvis preferansene dine endres, eller hvis du ikke lenger ønsker at vi sender deg informasjon du har forespurt).

Vennligst kontakt oss hvis du ønsker å benytte deg av disse rettighetene. Du kan også kontakte Datatilsynet dersom du er misfornøyd med måten vi har behandlet dine personopplysninger.

Hvordan kontakte oss?

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine i forbindelse med behandling av personopplysninger eller du har noen spørsmål rundt hvordan vi benytter opplysninger om deg, vennligst ta kontakt oss via kontaktsiden på vår nettside.

Endring av personvernerklæringen

Vi gjennomgår denne personvernerklæringen jevnlig for å sikre at den er oppdatert om hvordan vi bruker personopplysningene dine, og at den er i tråd med gjeldende lover og regler om databeskyttelse og personvern.

Vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, endre denne personvernerklæringen. Den oppdaterte personvernerklæringen vil publiseres på denne siden. Du oppfordres til å lese denne personvernerklæringen med jevne mellomrom.

Sist oppdatert: april 2020.