Helsedirektoratet

Helsedirektoratet ønsket å endre adferd og holdninger overfor snusbruk og øke kunnskapen om avhengigheten og de negative helseeffektene ved snusing. Burson-Marsteller* bisto Helsedirektoratet med en prisvinnende snuskampanje.

Målet for kampanjen var å stoppe den store økningen av daglige snusing blant unge mennesker. Hovedmålgruppen var ungdom i alderen 13–16, som ikke snuser, og den sekundære målgruppen var ungdom i alderen 16–24 som allerede snuser fast.

Vi utviklet en kampanje som bestod av flere on-line videoer, bloggposter i sosiale medier, reklame på kino og tradisjonell PR rettet mot foreldre og distributører. Hele kampanjen varte i fire uker, og kampanjefilmen ble den femte mest sette reklamen på Youtube i 2015. Undersøkelser i etterkant av kampanjen viste at den hadde hatt stor effekt, at budskapene ble forstått og at kampanjen hadde hatt innflytelse på adferden til målgruppene.

 

Burson-Marsteller vant en Diamond Sabre i kategorien Measurement and Evaluation i den mest prestisjetunge PR-konkurransen i Europa: Sabre Awards. Dette er en svært viktig kategori fordi den deles ut for faktisk oppnådd effekt.

Kampanjen ble utviklet i samarbeid med Try på det kreative, Pravda med film og Vizeum med medieplassering.

*Burson-Marsteller heter nå Burson Cohn & Wolfe.