PS jeg har MS

PS jeg har MS er en holdningskampanje for legemiddelselskapet Merck og MS‑forbundet. Kampanjen har bidratt til å bryte ned fordommer om MS i befolkningen, slik at mennesker med MS kan leve verdige liv slik de fortjener. PS jeg har MS ble nominert i European Excellence Awards 2017, og vant samme år førstepremien for Burson‑Marsteller* EMEAs beste arbeid.

Målet er å bryte ned fordommer

Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av MS. Én av tre MS-syke sier de har opplevd stigma og fordommer som hovedsakelig skyldes mangel på kunnskap og informasjon. Målet for kampanjen har derfor vært å spre kunnskap og informasjon om MS, med hensikt om å fjerne stigma og fordommer om sykdommen.

Det kreative konseptet

Kampanjen PS jeg har MS fokuserer på menneskene bak diagnosen. For ingen mennesker er sin diagnose. De er mennesker med jobber, hobbyer og drømmer, akkurat som alle oss andre. De har bare tilfeldigvis fått MS, og lært seg å leve med det innenfor gitte begrensninger. På bakgrunn av innsikt, spørreundersøkelser og analyser utviklet vi konseptet om en fotoutstilling. Utstillingen ble åpnet på den internasjonale MS-dagen 31.mai 2017 på Rådhusplassen i Oslo. Fotoutstillingen har vært på besøk i flere norske byer i 2017, og norgesturneen fortsetter i 2018.

MS-syke Nina Karin Laakso-Søreng står mellom fire familemedlemmer og alle smiler mot kamera. De er oppstilt i midten av et sauefjøs med dunkel belysning, omgitt av kameraskuende sauer på begge sider av seg.

Denne utstillingen viser meg at MS ikke er noe du er, men noe du har.

Marianne Borgen,
Ordfører i Oslo

Fotoutstilling som historieforteller

Fotograf Fredrik Arff har tatt en portrettserie med seks personer hvor hovedpersonen er plassert foran hvit bakgrunn, og personens omgivelser er i bakgrunnen. Både den hvite trerammen på installasjonen, og rammen i portrettene, symboliserer at MS legger begrensninger i livet. Rammen kan oppleves som både et hinder og en stabilitet, men det som er viktig er at at rammen ikke krymper mulighetsrommet for personen. Hvis sykdommen holdes stabil, opprettholdes rammen. Hvis sykdommen ikke bremses, krymper rammen og dermed også mulighetsrommet for hva livet med MS kan inneholde.

Utstillingen består av tre installasjoner på 1,3 x 3 meter, med ett bilde på hver side i hver installasjon, og seks bilder totalt.

Visuelt uttrykk med personlig preg

Sammen med bilder og personlige historier definerte vi et grafisk uttrykk som bidrar til å fremheve noe av det personlige preget i kampanjen. I logoen er det derfor valgt en håndskrevet skrifttype. I tillegg har alle de seks personene som er med i kampanjen signert sitt navnetrekk på sin egen historie for å gi en følelse av å komme enda tettere på. Fargevalget skulle skape visuell oppmerksomhet og gjenkjenning, men samtidig henge sammen med visuelle retningslinjer for den internasjonale MS-dagen og Merck sin visuelle profil.

Tre stående smarttelefoner viser seksjoner fra psjegharms.no.
Utdrag fra PS jeg har MS nettside på en laptop-skjerm.

Nettsiden formidler kunnskap og informasjon

Kampanjenettsiden psjegharms.no forteller de personlige historiene bak hvert bilde, og fungerer også som informasjonskanal om sykdommen. Plattformen har vært et avgjørende ledd i mediemiksen av fysiske arenaer, TV, digitale- og sosiale medier, og er ment å leve videre etter kampanjen. Det er derfor lagt til rette for publisering av aktualitetssaker. For Merck var det viktig med et publiseringsverktøy de var kjent med, som er trygt, enkelt og stabilt. Løsningen er derfor satt opp i WordPress.

Tre stående smarttelefoner viser eksempler på facebook-poster brukt i kampanjen.

Høy synlighet og gode resultater

Kampanjen fikk betydelig oppmerksomhet i tradisjonelle medier, og Facebook-siden skapte et stort engasjement. Kampanjen nådde mer enn 600.000 mennesker gjennom TV, radio og nyhetsartikler. Dette er 12 % av den norske befolkningen. Hvert innlegg har hatt en organisk spredning på 7 ganger mer enn antall følgere av siden. Hvert innlegg har et gjennomsnittlig engasjement på 140 brukere per post.

Ved å rette søkelyset på MS gjennom personlige historier og bilder har kampanjen bidratt til å bryte ned fordommer og myter i befolkningen.

Web-utvikling: Dekode
Fotograf: Fredrik Arff

Medlemmene våre har opplevd økt interesse, forståelse og positive tilbakemeldinger som et resultat av denne kampanjen.

Gudrunn Østhassel,
Kommunikasjonsleder, MS-forbundet
MS-rammede Morten Aalerud (60) sitter på en båtbrygge med sin gitar rundt halsen, hvilende på låret. På sin venstre side sitter Pia med mikrofon, og til høyre sitter Stein med sin gitar. Band-venner. De sitter alle oppstilt på en stabel av paller og smiler til kamera. Det er sjø og fjell i bakgrunn, varmt lys og flyvende måker.

*Burson-Marsteller heter nå Burson Cohn & Wolfe.