Norsk sykepleierforbund

Norsk sykepleierforbund ønsket å fremheve hvor viktige sykepleiere er ved å formidle hva slags jobb de gjør, at sykepleiere har lang utdannelse og at de er fagspesialister.

Vi laget en Facebook-kampanje med en animasjonsfilm hvor vi fremhevet sykepleiere som eksperter på sitt felt. Målet var å formidle at Norge mangler sykepleiere for dermed å øke etterspørselen etter sykepleierkompetanse.

 

Kampanjen skal gi befolkningen økt kunnskap om sykepleiere, slik at de i større grad skal etterspørre sykepleiernes kompentanse.

Resultatet ble en animasjonsfilm publisert på Facebook. Filmen ble delt om lag 10 000 ganger og sett over en million ganger på få uker.

Burson-Marsteller* sto for utvikling av idé, manus og designrådgiving, og var bindeleddet mellom produksjonsselskapet og kunden. Animasjonen er laget av Racecar.

 

*Burson-Marsteller heter nå Burson Cohn & Wolfe.