Utdanningsforbundet

I 2016/2017 laget vi en film for Utdanningsforbundet, der målet var å vise verdien av flere lærere i klasserommet. I budsjettforliket for 2018 ble det enighet om nye bestemmelser som reduserer antallet elever per lærer, og dermed gir færre store klasser, helt i tråd med Utdanningsforbundets ønsker og filmens budskap.

Filmen skulle skape forståelse for sammenhengen mellom godt læringsmiljø og antall elever i klassen. En av de store utfordringene for elever som går i store klasser, er risikoen for at de ikke blir sett, hverken faglig eller sosialt. Dette betyr at mange elever ikke får den hjelpen de trenger for å lære og for å trives på skolen. For lærerne handler utfordringene i første rekke om at samspillet med elevene ikke får nok plass i skolehverdagen. Dette gir både dårligere faglig oppfølging av hver elev, og mindre tid til omsorg for den enkelte.

Vi laget derfor en film som skulle ta oss med inn i klasserommet, og vise hvor viktig det er at den enkelte elev blir sett av sin lærer.