Små influensere, stor kraft

Alle monner drar! Det var de små influenserne som skapte størst engasjement for KitchenAid.

Influensermarkedsføring er i vinden som aldri før, og diskuteres flittig i både positive og negative ordelag. For KitchenAid var vi avhengige av å finne de riktige influencerne, og holde fokuset på kvalitet over kvantitet. Med BCWs egen metodikk Trufluence og gode innsiktsverktøy fikk vi muligheten til å kartlegge influensere ned på nano- og mikroinfluencere.

Engasjerte hobbykokker

For å treffe den store målgruppen av engasjerte hobbykokker som gjerne leter inspirasjon på Instagram, kartla vi et utvalg influensere som fikk muligheten til å teste KitchenAid-maskin på eget kjøkken og dele ut en maskin til en heldig følger. Vurderingen av kvaliteten på influenserne gjorde vi, ikke på bakgrunn av antall følgere, men på kvaliteten på engasjementet og troverdighet i målgruppen. På den måten fikk vi ærlige og innflytelsesrike tilbakemeldinger fra mikroinfluencere som er godt likt og har stor tillit i sin målgruppe.

Ved å kombinere innhold fra flere mikroinfluensere fikk vi en engasjementscore som overskred reach – noe som tyder på at målgruppen ikke bare interagerte med innholdet, men ble eksponert gjentatte ganger og hadde en positiv respons på det.

Send oss en e-post for å høre mer om Trufluence og vår tilnærming til influencerarbeid.