Vil forene teknologi og strategisk kompetanse

Burson-Marsteller og GroupM inngår et strategisk samarbeid for å tilby selskapenes kunder større gjennomslagskraft på alle medieplattformer. GroupM er representert i Norge med mediebyråene Mindshare, Mediacom og Wavemaker.

Martin Bentzen i GroupM og Bente Engesland i Burson-Marsteller
Martin Bentzen i GroupM og Bente Engesland i Burson-Marsteller .

– Mange sliter med å manøvrere i en verden hvor det flommer over av informasjon. Vi vil gjøre hverdagen mer friksjonsfri for kundene våre. Som strategiske rådgivere kan vi analysere og tolke store datamengder for å treffe mer presise beslutninger, sier administrende direktør Bente E. Engesland i Burson-Marsteller Norge.

Det strategiske samarbeidet vil bestå i å utveksle tjenester og produktinnovasjon. Ambisjonen er tilby sine kunder et sterkere og mer helhetlige tilbud innenfor media, pr og analyse.

– Vi er inne i en tid med stor omstilling innen kommunikasjon, reklame og PR. Bransjene glir mer over i hverandre og konkurransevilkårene endres radikalt. For oss er det viktig å være i front på innovasjon og nye løsninger, sier Bente E. Engesland. Som ny administrerende direktør for B-M i Norge er hennes ambisjon å tilby tjenester innen alle disipliner, det som på fagspråket kalles integrert kommunikasjon. Hun påpeker at partnerskap i en del sammenhenger kan være strategisk riktig og effektivt, både for å sikre spisskompetanse og ikke minst for å treffe målgruppene presist.

Flere tjenester ett sted

– Vi ønsker å tilby et bredere spekter av kommunikasjonstjenester enn det som er våre kjerneprodukter, og det gjør vi best gjennom solide samarbeidspartnere, sier Martin Bentzen, CEO i GroupM. – Burson ønsker å ta i bruk teknologi som vi besitter. Her kan vi i fellesskap gjøre hverdagen mer effektiv og effektfull for kundene våre. Vi kan spille hverandre gode med ulike tilnærminger, sier Bentzen.

Bentzen fremhever betydningen av at Burson selv allerede er kommet langt innenfor digital kommunikasjon, og har rekruttert ekspertise fra mediebyrå gjennom ansettelsen av digitalsjef Mari Myhrbraaten. – Burson-Marsteller demonstrerer solid kvalitet innen media, og samarbeidet med GroupM vil forsterke tilbudet spesielt når det gjelder bruk av data, innsikt og maskinlæring. Dette vil gi oss nye muligheter og større analytisk kraft, sier Myhrbraaten.