Å flytte under global pandemi

Hvordan flytter man til et nytt sted, begynner i en ny jobb – midt i en global pandemi? Sånn taklet Helen den uvanlige overgangen.

Jeg flyttet til Norge bare 2 timer før de stengte grensen for internasjonale reiser i mars i år.

Jeg flyttet til Norge bare 2 timer før de stengte grensen for internasjonale reiser i mars i år. Jeg hoppet rett inn i mine nye roller i BCWs Europa & Afrika og Oslo team – for ikke å nevne karantene, WFH og selvisolasjon i et land der jeg ikke snakker språket. Å flytte til et nytt land er aldri lett, og heller ikke å starte en ny jobb, så å legge begrensningene og stresset med å være i en pandemi på toppen av det? Det var definitivt litt overveldende og frustrerende.

Her er et par tanker om hvordan jeg navigerer i min personlige «nye normal», hvordan jeg med digital teknologi og en positiv holdning holder meg motivert og jobber like effektivt som før.

Overkommuniser

Å jobbe hjemmefra gjør jobben med å synliggjøre seg selv og arbeidet sitt mye større. Over tid har jeg lært at det å bevisst kommunisere enda mer enn vanlig  ikke bare reduserer overraskelser mens jeg bidrar til å etablere nye måter å jobbe på, men også gjør det lettere å rydde hindringer og å takle både dårlige nyheter og feire seire.

Å overkommunnisere betyr ikke å kommunisere alt; det betyr å kommunisere de riktige tingene effektivt. Vurder nøye hvilke plattformer du skal bruke og sett en standard for firmakultur; konstant kommunikasjon kan for eksempel fungere bedre i et dialogformat i en chat-funksjon enn i e-post for eksempel.

Hvis du er usikker eller blir sittende hjemme med ubesvarte spørsmål er det lurt med en kanal for å stille alle oppfølgingsspørsmålene. Her kan dere også utfordre hverandre og forhåpentligvis komme frem til en best mulig løsning eller idé. Denne kommunikasjonen går begge veier. Vurdering, anerkjennelse, støtte og vennlighet går langt på enhver arbeidsplass.

Et åpent tankesett for vekst og læring

Endring er ikke noe nytt for meg, ei heller et sykdomsutbrudd. Dette er andre gang jeg flytter til et fremmed land, og jeg var under oppveksten vitne til SARS-epidemien i Hong Kong i 2002. Selv om endring ser ut til å være den eneste konstanten i livene våre akkurat nå, er det viktig å huske på at hvordan vi forholder oss til endring fundamentalt påvirker hvordan vi kan takle og håndtere vanskelige, uforutsette situasjoner.

Jeg prøver ofte se enhver utfordring jeg står overfor som en mulighet til å lære. Det er lettere sagt enn gjort, men jeg prøver å holde et åpent sinn for å akseptere at den beste løsningen er den vi kan utvikle over tid. På et personlig nivå handler kontinuerlig læring om å se enhver forandring i livet som en konstant utvidelse av ferdigheter og kunnskap om deg selv. På et profesjonelt nivå handler kontinuerlig læring om å utvide ferdighetssettet ditt ytterligere som svar på et skiftende miljø og nye utviklinger.

Jeg stiller ofte følgende spørsmål for å sikre at jeg har den rette tankegangen når jeg skal takle et problem: Hva er problemet og er det rom for forbedring? Hva er en løsning? Kan vi teste løsningen? Hva har vi lært, og hva kan vi gjøre bedre?

Ta imot teknologien og digital verktøyene med åpne armer

Bruken av chatbaserte samarbeidsverktøy de siste par månedene har vokst eksponentielt. Ikke alle teknologier eller digitale verktøy er like gode, men et raskt googlesøk kan spare deg for mye tid og hjelper deg fort med beste løsning. Personlig måtte jeg laste ned en rekke nye apper, alt fra transport til vær, bare for å komme meg rundt i Norge. På jobben må jeg lære om fordeler og ulemper hos MS-team og andre samarbeidsverktøy.

Når alt kommer til alt lages teknologi og verktøy for å støtte livene våre. Ha et åpent sinn og vær nysgjerrig på hva de kan gjøre for å gjøre livet ditt enklere og bedre. Jeg tror virkelig at hjemmekontor eller å jobbe på distanse blir den nye normalen og at å møtes fysisk vil være en luksus for bedrifter i fremtiden. Alle ferdighetene vi kan utvikle under denne krisen vil gjøre oss bedre rustet og og mer spenstige i fremtiden.